Nytt om testing og karantene - oppdatert

Nå har det kommet nye regler for testing av de som har unntak fra innreisekaranteneplikten. Oppdatert på presisering av regler for dagpendlere og ukependlere.

Innreisekarantene på 10 dager gjelder fortsatt ​for alle land foruten de regioner i Norden som oppfyller krav på smittekontroll. Dette revurderes hver 14.dag, og liste finner du på fhi.no. Per i dag er det kun Sverige av landene i Norden som ikke oppfyller krav og derfor har innreisekarantene. Fra den 15 juli opphør også innreisekarantene for de land i EØS/Schengen som oppfyller krav til smittekontroll.

Hvem har innreisekarantene?
Innreisekarantene på 10 dager gjelder fortsatt for alle land (utenom Norden) som oppfyller krav på smittekontroll. Akkurat nå er det bare Sverige (i Norden) som ikke oppfyller krav og derfor har innreisekarantene. Oppdatert liste legges ut hver 14.dag på fhi.no.

Fra den 15 juli opphører innreisekarantene fra de land i EØS/Schengen som oppfyller krav til smittekontroll.

Unntak for arbeidsreiser
De som skal på jobb i Norge fra EØS/Schengen/Sverige kan få delvis unntak fra innreisekarantenen når de er i arbeid eller på vei til arbeide, men de har fortsatt karantene på fritiden. Man anbefaler nå alle med karanteneunntak testing. For helsepersonell er det påkrevet.

Testregime
Testingen skal gjennomføres med to tester.

Test 1: Så raskt som mulig, arbeidstakere er i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger.

Test 2: Tidligst Dag 5 etter ankomst (etter avtale). Personen kan da fortsatt være i arbeid, men har karantene på fritiden. Ved negativt prøvesvar opphører karanteneplikten. Helsearbeidere skal ha munnbind i pasientarbeid i påvente av prøvesvar.

For arbeidstagere fra EØS/Schengen finansieres prøvetaking av arbeidsgiver.

Andre smitteverntiltak for de med unntak fra innreisekarantene:
Hold avstand når det er mulig. I nært arbeide med pasient skal arbeidstakeren bruke munnbind i karantenetiden.

Dagpendlere og ukependlere
Dagpendlere og ukependlere bør testes regelmessig. Dagpendlere skal testes ukentlig. Ukependlere kan testes annen hver uke. Alle testes etter ferie.

Dagpendlere og ukependlere i helse/omsorg i Grue, Åsnes og Våler skal bruke munnbind Kl 1 når de arbeider innenfor 2 meter avstand  i helsetjenesten.

For ansatte som ikke er helsearbeidere anbefaler vi testing hver 14 dag. Dette er arbeidsgiveres ansvar. Ring koronatelefonen 62 95 69 91 for avtale om testing.

Dagpendlere i helsetjenesten som også har jobb i Sverige kan ikke unntas fra karanteneplikten.