Noen får tilbud om 3. vaksinedose

Utvalgte grupper av fullvaksinerte som har alvorlig nedsatt immunforsvar, vil få tilbud om en 3. koronavaksine. Det er spesialisthelsetjenesten som definerer hvem som har så alvorlig nedsatt immunforsvar at de skal få tilbud en 3. vaksinedose etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.

Dokumentasjon

Alle aktuelle får et brev fra sykehuset som dokumenterer at de tilhører en av gruppene som skal få dette tilbudet. Men siden det kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten utarbeidet noen alternativer for identifisering og dokumentasjon slik at kommunene kan starte denne vaksineringa snarest mulig.

Gruppe 1

 • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

De som er i denne gruppen kan vise fram et skriv fra sykehuset der diagnosen står, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
  De som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte og vise fram identifikasjon og dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning der pasientens navn står.
  Se listen med immundempende medisiner
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor må også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Personsensitiv informasjon

Informasjon om folks helse er taushetsbelagt. De som er aktuelle for 3. vaksinedose, må selv velge om de vil vise  fram slik personsensitiv informasjon. De som ikke ønsker det, vil etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten der det står at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om 3. vaksinedose uten at diagnosen står. Pasienten kan velge å vente på dette brevet.

Du kan også kontakte fastlegen din og få dokumentasjon om at du tilhører en av de aktuelle gruppene.

Bestill time

De som skal ha 3. vaksinedose, bestiller time ved å ringe vaksinetelefonen vår 62 95 69 91 mandag-fredag kl. 10-12. Mange ringer det nummeret, så det er ikke sikkert du kommer gjennom på første forsøk. Det er bare å prøve til du får svar.