Lavt smittepress i Våler takket være flinke innbyggere

Samfunnet åpnes sakte opp og vi får mer normale hverdager. Det er godt å komme tilbake på skolen,  jobben og i aktivitet. Vi har savnet å være sammen og å gjøre det vi er vant til.

I vårt område har vi svært få smittetilfeller og det er takket være alle dere som har hørt på myndighetene og fulgt pålegg og råd. Med avstand, håndvask og sunn fornuft har Vålersokningene møtt utfordringene på en god måte. Dette må vi fortsette med også nå, når vi forsiktig åpner for stadig mer normal hverdag.

Vi ønsker fortsatt å holde smittetrykket lavt, og har særlig fokus på å skjerme eldre og sårbare grupper.

De kommunale tjenestene har gjort en stor jobb med å endre på hvordan de jobber for å ivareta brukere og ansatte innenfor smittevernreglene. Kommunen har blitt mer digital, og mange har lært nye på kort tid. Det vil fremdeles være noen begrensninger fremover, men vi forsøker å tilrettelegge slik at alle kan få tilgang til tjenester de er vant med, men kanskje på en litt annen måte enn tidligere.

Alle signaler tyder på at koronasituasjonen vil vare en god stund. Vi må altså leve med smittevernregler lenge enda. Det er derfor viktig at alle fortsatt er flinke til å følge de rådene som kommer fra helsemyndighetene.

Det viktigste rådene er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk!
  • Vask hender!
  • Hold en meters avstand!

Hilsen
Siri Brunborg
Helseleder