Korps og øvelser før 17.mai - Pressemelding fra Norsk Musikkråd

Da er det åpnet for større øving i større grupper <30 personer - ute og inne, forutsatt at øvingslokalet er stort nok til å gi tilstrekkelig avstand, som fortsatt er >2 m i alle retninger.

Norsk Musikkråd oppfordrer derfor kommunene til å tilrettelegge for de store musikkensemblene, slik at de kan gjennomføre på en forsvarlig måte etter HDIR/FHI's retningslinjer.

Da alle kulturarrangement ble stengt ned fra 12.3. - så stoppet brått alle fellesøvinger i spelemannslag, storband, kor, korps og orkestre. Rundt 500 musikklag i Innlandet fikk en bråstopp som tok luven av spillegleden hos mange. Den rammet oppkjøringen til Innlandsmesterskap for korps, NM i Janitsjar, og en lang rekke lokale konserter og forestillinger.

Våren er høysesong for øving og forberedelse, så savnet etter å kunne møtes og spille sammen ble raskt stort. Når så kulturminister Abid Q. Raja sist fredag lovet korpsmusikk på 17. mai, økte trykket på å få starte med øving igjen ganske så kraftig.

Norsk musikkråd har, sammen med medlemsorganisasjonene, laget en veileder for smittevern under musikkøvelser, og den ble i går kveld godkjent av Helsedirektoratet, og kan tas i bruk umiddelbart.

Det er fortsatt et godt stykke igjen til normal, siden det pr i dag gjelder en begrensning på maks 30 personer, men vi gleder oss sammen med alle som nå kan ta fatt etter hukommelse, noter og akkordskjemaer, og begynne å få sving på samspillet igjen.?