Korona - nye testkriterier

Den 30.03.20 la regjeringen frem nye testkriterier på testing på SARS-CoV-2, koronavirus. I tillegg til tidligere kriterier er det nå lagt til at alle med symptomer på CVOID-19 skal vurderes for testing.

Sykehuset Innlandet har samtidig gått ut og sagt at kapasiteten for testing fortsatt er noe begrenset. Det handler om  at leveranser av testutstyr og kjemikalier ennå er mangelfull. Dette er ikke noe som begrenser bare oss i Norge, men gjelder generelt i hele verden. Man forventer at testkapasiteten over hele landet skal være oppe i ønsket antall ved utgangen av måneden.

I Solør opplever vi ennå at vi har relativt god kapasitet for testing.  I og med at vi er avhengige av de samme leveransene som Sykehuset Innlandet, så må også vi prioritere litt strengt fremover, og da spesielt de som kommer inn under gruppe 7, slik sykehuset ber oss om. Det må også påregnes at prøvesvar først kommer etter 24-48 timer fremover når antall tester øker.

Testkriteriene er nå som følger:

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:

  1.   Pasient med behov for innleggelse.

  2.  Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.

  3.  Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.

  4.  Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.

  5.  Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.

  6.  Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

  7.  Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.