Kommuneoverlegene i Åsnes og Våler anbefaler at elever og ansatte i skolen får tilbud om hurtigtest før skolestart

Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Ansatte i barnehage kan ta kontakt med teststasjonen for utlevering av enkel test.  Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler. Elever og ansatte som har hatt Covid-19 siste 3 måneder skal IKKE teste seg. 

Skolene vil etter hvert sende ut informasjon til hjemmene.

Kommuneoverlegene anbefaler at skolene starter opp på gult nivå etter ferien.  Vi følger situasjonen nøye gjennom julen, og det kan komme endringer i planen dersom smittesituasjonen tilsier det.

Hvor ringer du hvis du tester positivt på hurtigtest?

Dersom du tester positivt på hurtigtest ønsker vi at du kontakter smittesporer slik at vi får avtalt videre oppfølging. Telefonnummeret til smittesporer er 96 94 86 44. Både den som har testet positivt og dens nærkontakter skal teste seg på teststasjonen i Våler med PCR for endelig bekreftelse. Avtale om dette gjøres med smittesporer. Prøvesvar ringes kun ut fra laboratoriet på dagtid. Det kan derfor gå noe tid før smitteporer tar kontakt. I påvente av dette kan du lese mer om hvordan du skal forholde deg ved positiv test på lenke til FHI og Helsenorge. Du er selv ansvarlig får å varsle dine nærkontakter ( personer du har vært sammen med de siste 48 timene før du fikk symptomer eller testet positivt).


Med vennlig hilsen

Jorun Slettli
Kommuneoverlege i Åsnes
Spes.alm.medisin

og

Bo Brendstrup
Kommuneoverlege i Våler
Spes.alm.medisin