Hjemmeskole ut uke 14

Det blir hjemmeskole for alle elever på 1.-10. trinn ut denne uka.

Vi har høyt fravær av ansatte på flere trinn, og vi står også i fare for ytterligere fravær. Vi har derfor vurdert det som det mest forutsigbare for alle elever at det blir hjemmeskole denne uka. Noen elever vil ha behov for å møte fysisk på skolen. Ta kontakt med kontaktlærer om dette.

For elever opp til 12 år kan vi tilby SFO-plass der foreldre har samfunnsviktige eller samfunnskritiske yrker. Ta kontakt med SFO-leder på mobil innen kl 19 i kveld ved behov for plass ut uka: 918 32 234. Elever som har behov for å hente bøker/utstyr på skolen kan komme å hente dette i skoletiden. Vi beklager ulempen hjemmeskole medfører.