Digital hjemmeundervisning

Med bakgrunn i svært høyt fravær hos ansatte går skolen i Våler over til digital hjemmeundervisning på 5.-10. trinn fra og med fredag 17.12.21 og ut året. Det er viktig å understreke at beslutningen ikke skyldes smittesituasjonen, men et høyt fravær blant våre ansatte i skolen

Ved å gjøre dette kan vi omorganisere ansatte slik at vi har nok bemanning til å opprettholde et ordinært skoletilbud på 1.- 4. trinn og SFO på gult nivå. Barn under 12 år med foreldre i samfunnskritiske yrker kan få et tilbud på skolen. Det samme gjelder for elever med ekstra behov til og med 10. trinn. Vi ber dere om gi beskjed om dette til kontaktlærere så raskt som mulig.

Elever med hjemmeundervisning logger seg på teams om i morgen, kl 08:25 for 8.-10. trinn og kl 08:35 for 5.-7. trinn. Elevene vil få videre beskjed om opplegg fra sine lærere.

Vi beklager dette, men håper at dette ikke får for store negative konsekvenser for elevene.

Overstående tekst er sendt alle hjem.