Viktige telefonnr

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen på dagtid 10:00 - 14:00. Lørdag og søndag er koronatelefonen åpen kl. 10 -12

17. mai stengt.

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin formasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Statsforvalteren i Innlandet har en kartløsning som viser oversikt smittestatus. Det gjøres også en riskovurdering av den enkelte kommune, og av områder sett i helhet. Våler kommune ligger på N1 - Nivå 1, mens innlandet som helhet ligger på N2.

Beredskapsledelsen  er bekymret over spredning av den muterte britiske virusvarianten. Situasjonen er uoversiktlig og det er grunn til å være ekstra forsiktig. Våler kommune videreføre de tiltakene vi allerede har innført

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet en utvidelse av gruppen reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder. Endringene trer i kraft fra 22. januar kl. 12.00-

Regjeringen har i dag besluttet at Nasjonale smitteverntiltak i hovedsak videreføres. Hovedbudskapet er at vi fremdeles skal begrense sosial kontakt, holde avstandsregler og huske på de generelle smittevernrådene. Beredskapsledelsen har i møte i dag gått gjennom de nasjonale retningslinjene og besluttet følgende for Våler kommune:

Alle nærkontakter på Vålertunet testet negativt. Et nytt smittetilfeller i Våler.

Tidlig i dag fikk vi melding om et nytt smittetilfelle i Våler. Smittevei er kjent og smittesporing er avsluttet. Vedkommende har ingen nærkontakter og meldes også som symptomfri.

Vedkommende har få nærkontakter og smittesporing er avsluttet.

Vi opplever økt smittepress i vår region. Beredskapsledelsen har i dag besluttet å innføre ulike tiltak med varighet fra i dag 4.1 til og med 18.1.2021. Vi gjør dette for så langt som mulig å skjerme barn og unge fra tiltaksbyrde. Vi voksne må forsøke å være så lite mobile og sosiale som mulig for å kunne holde skoler og barnehager åpne slik at deres hverdag blir så normal som mulig.  

Det er ikke registrert smittede i vår kommune pr i dag, men i våre nabokommuner og i regionen er det økende smittepress. Våler kommune ber innbyggerne, næringslivet og ansatte følge nye nasjonale regler og anbefalinger. I tillegg har kommunen i dag gitt egne anbefalinger (se nedenfor). Kommunen har planer klare for rask innføring av ytterligere tiltak dersom smittesituasjonen endres. Bakgrunn - Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak

 

Nå kan tilreisende fra utlandet søke dispensasjon fra innreisekarantene for å besøke nære slektninger med alvorlig sykdom eller delta i bisettelse eller begravelse. Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge.