Viktige telefonnr

Teststasjon er åpen for drop in hver dag, unntatt lørdag. Åpningstider 09:00 - 12:00. NB! Husk personnummer - også på barn.  Dette må være klart når dere kommer, ellers vil det påvirke både tidsbruk i køen og sikkerheten ved registrering.

Mandag-fredag:
Koronatelefonen: 09:00 – 12:00  (Telefon 62 95 69 91) Stengt lørdag og søndag


Vaksinering: De som har ventet eller utsatt vaksineringen oppfordres til å ta kontakt eller møte opp på drop in onsdager kl 14:30 - 15:30 på gamle Vålbyen skole.

Telefoner:

62 95 69 91              

Koronatelefon for Solør er åpen mandag til fredag på dagtid 09:00 - 12:00. For spørsmål om vaksinering 10:00 - 12:00

62 42 41 70              

Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon

815 55 015

HelseNorge sin informasjonstelefon, telefon for generell informasjon om korona og helseråd

116 117

Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag

113  

Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Her kommer et nytt øyeblikksbilde fra Våler hvor vi denne gangen har video-samtale med noen unge voksne Våler-sokninger som hver på sin måte reflekterer over korona-pandemien. Soknepresten i Våler er også med.

Modellen for den statlige krisepakken er klar. Bedrifter i Våler og i resten av landet er hardt rammet og mange er avhengig av rask kompensasjon for å klare  seg. Regjeringen legger modellen fram for Stortinget fredag 3 april. Målsettingen er at utbetalinger skal kunne starte så raskt som mulig, i løpet av april.

(2. april) Helsedirektoratet åpner for at idretten kan trene organisert igjen, så lenge lagene opprettholder smittevernsreglene.

Her er første oppfølging av den nye krisepakken for næringslivet fra Innlandet fylkeskommune.  Den enkelte bedrift eller foretak kan nå søke på støtteordninger som er etablert. Nedenfor følger en beskrivelse av støtteordningene, informasjon om kriterier, samt prosedyrer for hvordan man kan søke.

Ta kontakt med Arild Lande 90133674, arild.lande@vis.kommune.no for ytterligere informasjon

Vi har fortløpende kontakt med næringslivet i Våler og vi har fått lov til å dele dette stemning- og statusbilde. Oversikten er ikke fullstendig, men gir en pekepinn på situasjonen i Våler.

Krisepakken som ble vedtatt 31 mars består av mange ulike tiltak og midler. Se saken i vedlagte link.  Det er for tidlig å si hvordan krisepakken kommer bedriftene i Våler til unnsetning. Det vil komme retningslinjer for oppfølging og håndtering av disse ekstra ordinære tiltakene.

Pasienter med feber og infeksjonstegn skal fra og med mandag 30. mars 2020 ringe sitt fastlegekontor først. De vil bli satt i kontakt med sin fastlege som vurderer om pasienten trenger en undersøkelse på infeksjonsklinikken på Haslemoen.

Åsnes og Våler kommuner etablerer et felles helsetilbud på Haslemoen. Grue kommune, som sokner til Ahus, vil benytte seg av eksisterende sengeplasser i Kongsvinger og egen kommune og har ikke behov for å gå inn i Haslmoen-løsningen nå.

Det nye telefonnummeret er: 94 87 98 95  Alle barn i Innlandet som er bekymra eller har spørsmål som følge av korona-krisen, kan ringe til den felles kontakt-telefonen for barn og unge som nå er opprettet.