Haslemoen Infeksjonsklinikk

Kommunene Åsnes og Våler har i fellesskap etablert et koronasenter på Haslemoen leir. Senteret består av tre virksomheter: Haslemoen infeksjonsklinikk, koronatesting og IKAD Haslemoen. Det samarbeides også med Elverum i forhold til Infeksjonsklinikk.

Klikk for stort bilde Åsnes kommune, Tor Jostein Sørlie    

Infeksjonsklinikk er for pasienter med infeksjonssymptomer som fastlegen henviser dit i stedet for å gi legekonsultasjon på fastlegens kontor. Dette er for å unngå mulig smittespredning på legesentrene. Pasienter tar først kontakt med sin fastlege pr. telefon som vurderer om konsultasjonen kan foregå ordinært på fastlegekontoret, eller om pasienten skal henvises til infeksjonsklinikken på Haslemoen.  

Adresse: Leirvegen 11, 2437 Haslemoen

Pasienten møter til oppsatt tid utenfor lokalene på Haslemoen og tas imot av lege og helsepersonell i smittevernutstyr som gjennomfører en ordinær legekonsultasjon. Samarbeidet omfatter Åsnes, Elverum og Våler kommune.

Koronatelefon 62 95 69 91 er for alle i Solør som har symptomer på covid-19, eller ønsker vurdering av om de kvalifiserer for test jfr. gjeldende testkriterier.  Åpningstid er 10:00-14:00. Det er stor pågang i starten av åpningstiden, så innringere bes om å være tålmodige og prøve igjen litt senere på dagen.

Det vurderes løpende om det også er behov for åpning på lørdager. Informasjon om dette legges ut på kommunens hjemmeside. Samarbeidet omfatter Åsnes, Grue og Våler.

Testsenter
Du får tildelt tid for testing av koronatelefonen. Møt presis – gjerne i bil. Testing foregår gjennom et vindu i bygningen. Vi har etablert eget test-rom inne i bygningen for barn. Du vil bli orientert om praktiske løsninger når du får tildelt tid. Samarbeidet omfatter Åsnes, Grue og Våler.

Klikk for stort bildeLaila Herlyng (lege i Åsnes), Glenn Thomas Øverby (prosjektleder) og Bo Brendstrup (kommuneoverlege i Våler og medisinskfaglig ansvarlig på Haslemoen) i et av rommene på IKAD Haslemoen. Tor Jostein Sørlie, Åsnes kommune Døgntilbud covid-19-senger, IKAD Haslemoen, er etablert med sengeplasser og utstyr i 2. etasje på helsesenteret på Haslemoen. Dette er ikke i operativ drift pr. i dag, men står klar i beredskap dersom det blir behov for døgntilbud ved lokalt utbrudd. Samarbeidet omfatter Åsnes og Våler.

 

Smittesporing foregår i den enkelte kommune. Våler har etablert digitale løsninger for smittesporing og har et team på 10 personer som har fått opplæring og er klare for innsats.