Nyheter
Publisert 21.09.2018

Oppland og Hedmark

Publisert 20.09.2018
Rolf Arne Lie Holter

Eldre og funksjonshemmedes råd står bak arrangementet og markerer dagen med litt underholdning, lun stemning og litt å spise.
Trubadur Rolf Arne Lie Holter kommer med sin gitar, sanger og historier.

Gratis lapskaus, kaffe og kaker.

Publisert 20.09.2018

75% av barneskolebarna har vært med på årets sommerles og dette må feires!

Publisert 20.09.2018

SLT (samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) i Våler har en tilskuddsordning som skal gi alle barn og unge lik mulighet til å delta i aktiviteter.

Publisert 20.09.2018

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Braskereidfoss næringspark, Våler kommune. Eventuelle merknader og uttalelser til planprogrammet eller til oppstartsvarselet, frist 05.11.2018