Nyheter
Publisert 14.02.2019
Grue_Vaaler_Aasnes

Barnevernkonsulent tiltak og omsorg.
Omsorgs og ettervernavdelingen arbeider med oppfølging av barn og unge plassert utenfor hjemmet, og ungdom som ønsker oppfølging i ettervern.

Grunnet endringer i tjenesten trenger vi nå 2 nye medarbeidere, og begge stillingene er ledig fra 1. mars 2019.

Publisert 13.02.2019

Frist for å søke plass i kommunale og private barnehager er 1. mars 2019. Søknad om plass skjer via vår hjemmeside.

Publisert 11.02.2019

Våler kommune meddeler med dette at det per 12.02.2019 er åpnet deler av snøscooterløypene i Gravberget.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler åpnes for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.


NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.

Publisert 11.02.2019

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Fondet kan brukes til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommunen -og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. Søknadsfrist: 1. mars.

Publisert 07.02.2019

KLP har en årlig pris til medlemmer som fortjenter en ekstra takk for jobben de utfører, både blant kollegaer og for brukere. Blant 950 nominerte vant Elisabeth, som 1 av 3 .