Bestill tid til koronatest

 

 

 

   

Hvorfor ønsker du test
Endre svaret
Arbeidsgiver/studiested krever negativ test

Ikke bestill korontatest fra nett. Ta kontakt med bedriftshelsetjeneste på din arbeidsplass, eller privat helseaktør som tilbyr koronatesting. Ring eventuelt koronatelefonen 62 95 69 91.

Er du helsepersonell?
Skal du på arrangement som krever koronasertifikat?
Jeg har vært i utlandet, bør jeg teste meg?

Alle som har vært i utlandet må ringe koronatelefonen. Alle nærkontaker følges opp av et smitteteam.

Se FHIs karanteneregler ved ankomst til Norge og fra hvilke land dette gjelder.

Les tips angående karantene på helsenorge.no

 

Er du helsepersonell gjelder disse reglene:

Helsepersonell som har vært på utenlandsreise (rød sone), har selv ansvar for å orientere arbeidsgiver før de skal tiltre i jobb. Du kan teste deg gratis, men negativ test forkorter ikke karantenetiden på 10 dager. 

Les råd for helsepersonell

Her kan du bestille time til koronatesting

Har du symptomer?
Jeg har ingen symptomer

Alle nærkontaker følges opp av et smitteteam. vennligt kontakt koronatelefonen.

Se FHIs karanteneregler ved ankomst til Norge og fra hvilke land dette gjelder.

Les tips angående karantene på helsenorge.no

Jeg har vært i utlandet

Alle som har vært i utlandet må ringe koronatelefonen. Alle nærkontaker følges opp av et smitteteam.

Se FHIs karanteneregler ved ankomst til Norge og fra hvilke land dette gjelder.

Les tips angående karantene på helsenorge.no

Har vært eksponert for smitte

Vennligst kontakt koronatelefonen. Alle nærkontaker følges opp av et smitteteam.

Les tips angående karantene på helsenorge.no

Hvor syk er du

Endre svaret
Bør du testes?

Helsetjenesten i Solør følger Folkehelseinstituttets kriterier for hvem som skal testes for koronavirus. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 har anledning til å teste seg. Vi anbefaler testing dersom:

  • Du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans eller sår hals).
  • Du har vært i nærkontakt med covid-19 smittet
  • Du har vært på reise til land med høy forekomst av smitte («røde områder») de siste 10 dagene. Her er FHI’s oppdaterte oversikt over land og områder med høy smittespredning.
  • Du er ansatt i helsetjenesten og har vært på reise i utlandet (gjelder alle land)

Testing av personer uten symptomer kan være aktuelt. Les mer på fhi.no om testing av asymptomatiske personer.

Barn under 10 år med lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
Les mer om testkriterier for koronavirus på FHI.no

Her kan du bestille time til koronatesting

Du trenger legeundersøkelse

Ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117.

Du kan ta test på Covid-19 hos legevakten. Avtal tid eller få henvisning fra fastlegen din. 

Bestill time i forkant av arrangement

Testing bør gjennomføres i god tid i forkant av arrangementet, men ikke tidligere enn 24 timer.

Dette da grønt sertifikat basert på test kun varer i 24 timer.

Testkapasiteten avhenger av belastningen på Haslemoen og utføres ikke i helgene da testsenteret er stengt. 

Testing for utenlands reiser gjøres ikke på Haslemoen og må gjøres fra privat test tilbyder da dette ikke dekkes av staten.

Bestill time til koronatest

 

Velg et av alternativene ovenfor

 

 

Åpningstider

Koronatelefonen 62 95 69 91  

Alle hverdager kl.  10:00 - 14:00