Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter
Publisert 17.10.2013

Vi har gleden av å meddele at våre kommuner har fått innvilget 50 % stilling for kreftkoordinator i  2014.

Publisert 07.10.2013

Influensavaksinering foregår ved Våler helsesenter den 17.10.13 og 18.10.13. 

Publisert 12.09.2013

Vikariat i 90% stilling for assistent/fagarbeider er ledig for tiltredelse snarest.

Publisert 05.04.2013

Her finner du barnehageruta for 2013/2014

Publisert 02.04.2013

Frisklivssentralen har opprettet lavterskeltilbud i alle kommuner.  I Våler er det trening på mandager og torsdager.

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering