Ansattoversikt


Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 05
 • Produksjonstilskudd i jordbruket
 • Ferie- og fritidsavløsning
 • Landbruksregisteret (LREG)
 • Veterinærvaktordninga for Solør
 • Arkiv landbruk m.m.

 

 

 

 

Nina Margrethe Berg
Rådgiver jordbruk og næringsutvikling 62 42 43 03 975 29 109
 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
 • Næringsutvikling, bygdeutvikling (BU-saker)
 • Drenering
 • Miljøplan
 • Gjødselplanlegging
 • Økologisk landbruk
 • Autorisasjonsbevis plantevern

 

 

 
Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 04
 • Skogfondsregnskape
 • tilskudd skogbruk (NMSK)
 • Egenerklæringer om konsesjonsfrihet
 • Fakturering
 • Produksjonstilskudd
 • RMP
 
 
Landbruksvikar Landbruksvikar
Rådgiver skogbruk (70 %) 62 42 43 11 902 06 263

 

 • Skog- og landbruksveier Åsnes
 • Rentemidler
 • Skogbruksplanlegging
 • Skoghygiene, svartliste- og rødlistearter
 • Karttjenester
 • Jordskifte, jordskifteloven

 

 

 
Rådgiver jord- og skogbruk 62 42 43 06 975 44 506
 • Lovsaker
 • Verdivurdering av eiendom
 • Nydyrking 
 • Prosjektarbeid, kompetansetilbud jord og skog
 • Rådgivingsoppgaver, skogskjøtsel og naturmangfold
 • Karttjenester

 

 

 
Dag Kjetil Gjerdrum
Rådgiver jordbruk/skogbruk og viltforvaltning 62 42 40 17 991 07 780
Landbrukssjef, daglig leder 62 42 40 17 476 30 073
 • Daglig leder for landbrukskontoret
 • Økonomi, regnskap, budsjett, personal
 • Informasjonsarbeid
 • Sekretær for Kontaktutvalgene

 

 

 

Anne Kristine Rossebø
Konsulent 62 42 43 15 481 02 274
Rådgiver landbruk næringsutvikling 62 42 43 14 958 58 587

Næringsutvikling innen jord, skog og utmark

Per Ove Væråmoen