Ansattoversikt


Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 05
 • Produksjonstilskudd i jordbruket
 • Ferie- og fritidsavløsning
 • Landbruksregisteret (LREG)
 • Veterinærvaktordninga for Solør
 • Arkiv landbruk m.m.

 

 

 

 

Nina Margrethe Berg
Rådgiver jordbruk og næringsutvikling 62 42 43 03 975 29 109
 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
 • Næringsutvikling, bygdeutvikling (BU-saker)
 • Drenering
 • Miljøplan
 • Gjødselplanlegging
 • Økologisk landbruk
 • Autorisasjonsbevis plantevern

 

 

 
Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 04
 • Skogfondsregnskape
 • tilskudd skogbruk (NMSK)
 • Egenerklæringer om konsesjonsfrihet
 • Fakturering
 • Produksjonstilskudd
 • RMP
 
 
Rådgiver skogbruk (70 %) 62 42 43 11 902 06 263

 

 • Skog- og landbruksveier Åsnes
 • Rentemidler
 • Skogbruksplanlegging
 • Skoghygiene, svartliste- og rødlistearter
 • Karttjenester
 • Jordskifte, jordskifteloven

 

 

 
Rådgiver jord- og skogbruk 62 42 43 06 975 44 506
 • Lovsaker
 • Verdivurdering av eiendom
 • Nydyrking 
 • Prosjektarbeid, kompetansetilbud jord og skog
 • Rådgivingsoppgaver, skogskjøtsel og naturmangfold
 • Karttjenester

 

 

 
Dag Kjetil Gjerdrum
62 42 43 14
Rådgiver jordbruk/skogbruk og viltforvaltning 62 42 40 17 991 07 780
Landbrukssjef, daglig leder 62 42 40 17 476 30 073
 • Daglig leder for landbrukskontoret
 • Økonomi, regnskap, budsjett, personal
 • Informasjonsarbeid
 • Sekretær for Kontaktutvalgene

 

 

 

Anne Kristine Rossebø
Konsulent 62 42 43 15 481 02 274