Informasjon om innlogging

Etter kommunestyrets vedtak, vil det foregå verditaksering av alle eiendommer i forbindelse med en mulig utvidelse av eiendomskatt i kommunen.
All besikting vil foregå utenfor huset, av takstmenn som bærer ID-merke. Våler kommune forventer at takseringen vil være avsluttet ved utgangen av 2008. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Våler kommune ved teknisk etat, tlf. 62424000

Logg inn

Vennligst logg inn for å gå videre