Bergesiden Vel

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Bergesiden Vel
Halvorsetvegen 2 Halvorsethvegen 2
2436 Våler i Solør
Arne Idar Grandahl
Telefon: 62420610 / 90096885
Aktiviteter