Ansattoversikt


Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skogbruk (70 %) 62 42 43 11 902 06 263

 

  • Skog- og landbruksveier Åsnes
  • Rentemidler
  • Skogbruksplanlegging
  • Skoghygiene, svartliste- og rødlistearter
  • Karttjenester
  • Jordskifte, jordskifteloven