Ansattoversikt


Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 05
  • Produksjonstilskudd i jordbruket
  • Ferie- og fritidsavløsning
  • Landbruksregisteret (LREG)
  • Veterinærvaktordninga for Solør
  • Arkiv landbruk m.m.